Dr. Bodó Zalán

Bodó Zalán a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Matematika és Informatika Karának dékánhelyettese, a Magyar Matematika és Informatika Intézet docense. Egyetemi tanulmányait a BBTE Matematika és Informatika Karán végezte, 2009-ben ugyanitt védte meg Semi-supervised learning with kernels c. doktori dolgozatát. A kar oktatói gárdájához 2008-ban csatlakozott tanársegédként, 2011-ben adjunktussá, 2017-ben pedig docenssé lépett elő. Tudományos kutatásai a mesterséges intelligenciához kapcsolódnak, a gépi tanulási módszerekhez, a még szűkebb területek közül pedig megemlíthetjük a természetesnyelv-feldolgozást, a félig felügyelt tanulási módszereket, a hashing algoritmusokat, illetve a gépi látást. A kutatás mellett fontosnak tartja a színvonalas egyetemi oktatást, a tutori munkát, illetve a hallgatók minél korábbi bevonását a kutatási tevékenységekbe

Scroll to Top