Dr. Zoltán Bálint

Zoltán Bálint este cercetător fizician și profesor universitar, specializat în soluții automate pentru analiza imaginilor medicale și cercetarea biofizicii celulare. În cadrul Institutului de Fizică Biomoleculară, Facultatea de Fizică, UBB, principalul său interes de cercetare este dezvoltarea de sisteme de asistență pentru diagnosticare bazate pe analiza datelor și imaginilor medicale și pe analiza probelor de pacienți. Avantajele algoritmilor inteligenți care evoluează rapid sunt utilizate pentru a dezvolta aceste instrumente. Lucrează îndeaproape cu medici și informaticieni pentru a dezvolta sisteme care facilitează detectarea timpurie și clasificarea bolilor. De asemenea, este interesat de modificările biomoleculare la nivel celular și la nivelul ADN asociate cu bolile și de noi strategii de screening pentru diagnosticarea diferitelor boli.

Prezentare: Algoritmii automatizați ar putea ajuta la diagnosticarea cancerului

Această prezentare va arăta posibilitățile de automatizare în domeniul imagisticii medicale. Vom discuta despre dezvoltarea instrumentelor de asistență decizională utilizate în diagnosticul imagistic, despre limitele și aplicațiile practice ale acestora. Vom discuta, prin intermediul unor exemple, posibilitățile de detectare automată a caracteristicilor imaginii pentru leziuni patologice. În cele din urmă, vom arăta cum evoluțiile în analiza computerizată a imaginilor cu ajutorul algoritmilor inteligenți ar putea modela noua eră digitală a radiologiei.

Scroll to Top